Naturen

En tanke om naturen

Vi som rör oss på Emån är gäster i naturen och måste visa hänsyn och ansvar mot omgivningen. Inte störa – inte förstöra, det är grunden i den svenska allemansrätten. Kanoten går tyst och det är lätt att du kommer för nära häckande fåglar på öar och utmed stränder. Emån är barnkammare för många olika djur och fågelarter. Fågelungar blir lätt gäddornas rov om de skiljs från sina mammor.

  • Var uppmärksam om fåglar eller andra djur uppträder nervöst, då är du för nära.
  • Hetsa inte fågelkullar framför kanoten.
  • Vissa platser med särskilt känsligt fågelliv är skyddade som fågelskyddsområde.
  • Tänk på att Emåns djurliv är särskilt känsligt eftersom flera hotade arter lever här.