Att slå läger

Att slå läger

Övernatta i första hand på iordningställda lägerplatser. Där finns eldstad, sopkärl och torrtoalett. Välj annars en plats där du inte riskerar att störa folk som bor i närheten. Längre än något eller några dygn bör du inte stanna på samma plats utan att fråga markägaren. Kommer ni i en större grupp är det bäst att fråga om lov, även om ni bara tänkt stanna en natt. Lämna lägerplatsen utan spår. Lägg ditt skräp i sopställen vid lägerplatsen. Om du rastar på annan plats skall du ta med dig allt skräp, också det allra minsta. Tänk på att många kommer efter dig. Lite skräp från var och en blir mycket med tiden. Lägg inte soppåsar vid överfulla sopkärl. Då sprider djuren omkring skräpet. Ta i så fall med dina sopor tills du kan bli av med dem på ett riktigt sätt. Använd lägerplatsernas toaletter. Gräv annars en liten grop och täck över ordentligt. Ha därför alltid med en liten spade i kanoten

Camping

Det är tillåtet att slå upp ett tält för något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Ju närmare bebodda hus och ju större risken är att du kan störa någon, desto större anledning är det att be markägaren om lov. Kravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil. Sådan camping begränsas för övrigt av terrängkörningslagen.

Eldning

Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Kontakta kommunens räddningstjänst (brandförsvar) om du är osäker om vad som gäller. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till böter och skadestånd om elden sprider sig. Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks.

Bad och båt

Du får gå i land, tillfälligt förtöja din båt och bada nästan överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud, t.ex. till skydd för fåglar eller sälar. Annars gäller samma hänsynsregler som vid camping. Du får förtöja tillfälligt vid annans brygga förutsatt att det inte hindrar ägaren. Är du tveksam, kontakta markägaren. Du får färdas med båt på havet och i sjöar och vattendrag. Observera att det kan finnas särskilda förbud, t.ex. fartbegränsning och tillträdesförbud. Kravet på hänsyn är extra stort för dig som färdas med motorbåt. Vattenskoter får köras endast i områden som länsstyrelsen har beslutat om. Länsstyrelsen kan ge närmare besked.

Ta med skräpet

All nedskräpning utomhus är förbjuden. Har du tältat eller haft picknick måste du städa efter dig. Ställ aldrig soppåsar bredvid ett fullt sopställ. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.