Allemansrätten

Sveriges Allemansrätt

I Sverige har vi den stora förmånen att kunna vistas i och bruka naturen på alldeles unikt sätt. Naturen i vårt land står öppet för alla och du kan med rent samvete promenera runt och njuta av dofter, syner och intryck. Men det finns vissa restriktioner och naturen med allt vad den erbjuder är trots allt bara till låns. Du är besökare och måste vara varsam och visa hänsyn mot både människor, växter och djur. Inte störa – inte förstöra, vilket också är huvudregeln i allemansrätten. Nedan kan du läsa vad som gäller och vilka regler man skall följa.

Respektera hemfriden

Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt. ”Tomt” – som inte alltid är inhägnad – är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd så att du inte stör. Din vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren hindras i sin verksamhet.

Du som rider måste vara extra försiktig. Risken för markskador är stor, särskilt när man rider i grupp. Rid inte i markerade motionsspår och skidspår, på vandringsleder eller över mjuka och ömtåliga marker. Också terrängcykling medför risk för markskador och kräver extra försiktighet. Du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara du inte skadar stängsel eller stör boskapen. Stäng grindarna efter dig så att boskap inte kommer lös.

Inga motorfordon i terrängen

Det finns ingen ”motoriserad allemansrätt”. Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen. Det är inte heller tillåtet att köra in med motordrivna fordon på enskilda vägar som är avst��ngda för obehörig motortrafik. Sådant förbud ska vara utmärkt med vägmärke eller på annat tydligt sätt.

Du kan parkera omedelbart intill vägen om du inte bryter mot några trafikregler, skadar marken eller stör markägaren. Men stå inte så att du hindrar någon annan att komma fram eller är en fara för trafiken.

Hund

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1 mars-20 augusti får den inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast, och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet.